واردات

همواره تهیه مواد اولیه و یا تجهیزات و قطعات با کیفیت دغدغه ی تولید کنندگان است به ویژه به دلیل محدودیت های تجاری ایران با سایر کشورها این مسئله پررنگ تر گشته است. تحقیق و یافتن اجناس مناسب، ارتباط با تأمین کنندگان، عقد قرارداد، پرداخت های مالی و اعتبارات اسنادی،ترخیص و … از جمله فرآیند های لازم برای واردات است که به تخصص و تجربه و حتی مهم تر از آن به برقراری ارتباط موثر با کارخانه ها و تأمین کنندگان نیاز دارد. این شرکت با اتکا به تجربیات خود در حوزه تجارت بین الملل آماده خدمت رسانی برای واردات از اروپا ، آسیای شرقی و حوزه ی خلیج فارس می باشد.

 

فهرست